ლასარეს პარკინგი ჯამში 200-მდე ავტომობილის დაპარკინგების შესაძლებლობას იძლევა. აქვე გამოყოფილია სივრცე ელექტრო ავტომობილებისთვის განკუთვნილი სადგურისთვის. სადგური აღჭურვილია საერთაშორისო კომპანია ABB-ის ტექნიკით, რომელიც დატენვის ყველაზე სწრაფ სერვისს გვთავაზობს.  კომპანიაში ვიზიტის პარალელურად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ავტო სამრეცხაოს სერვისით. სივრცე აღჭურვილია საბარათე გადახდის სისტემით, ტარიფების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ქვემოთ იხილოთ.

1. დღიური გადასახადი - L, M1, M2 კატეგორიის ავტომობილებისათვის მისაბმელის გარეშე

 • პარკირება პირველი 15 წუთით   –  უფასო
 • პარკირება 3 საათამდე  – 3.00
 • პარკირება 12 საათამდე – 5.00
 • პარკირება 24 საათამდე – 10.00
 • პარკირება 24 საათით  – 10.00

* შენიშვნა:   24 საათზე ზევით პარკირება, შეადგენს ყოველი მომდევნო 24 საათის ღირებულებას

2. დღიური გადასახადი - M3, N, O კატეგორიის ავტომობილებისათვის

 • პარკირება 1 საათამდე –  5.00
 • პარკირება 12 საათამდე –  10.00
 • პარკირება 24 საათამდე  – 15.00
 • პარკირება 24 საათით  –  15.00

* შენიშვნა:   24 საათზე ზევით პარკირება, შეადგენს ყოველი მომდევნო 24 საათის ღირებულებას

3.ავტოსადგომის აბონემენტი ერთი თვის ვადით :

_

 • ერთი ბარათი                                                                                       _ 300.00

 

* შენიშვნა:  – ყველა კატეგორიის ავტომობილებისთვის

                     – შესაძლებელია გაგრძელდეს ყოველ მომდევნო თვეზე

 

დამატებითი პირობები:

ა.    .ავტოსადგომის საფარის დაზიანება ზეთის დაღვრის შედეგად, გამოიწვევს „“ , „გ1“ „

ჯგუფის მომხმარებლის დაჯარიმებას  ავტომობილის შესაბამისი კატეგორიის მიხედვით:

 • L, M1 _    50.00
 • M2, M3, N, O _    75.00

 

.     ავტოსადგომის ბარათის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში „“ , „გ1“ „“  ჯგუფის

მომხმარებელი დაჯარიმდება ავტომობილის შესაბამისი კატეგორიის მიხედვით:

 • L, M1                _    30.00
 • M2, M3, N, O _    45.00

 

გ.    გარდა „ა.“ და „ბ.“ პუნქტებით გათვალისწინებული ჯარიმისა, საკუთრების დაზიანების

შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურება მოხდება კანონმდებლობის მიხედვით, შესაბამისი

კალკულაციით ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.

 

.   აღნიშნული ტარიფები მოცემულია ქართულ ლარში დღგ-ს ჩათვლით.