საბროკერო მომსახურება

 

გთავაზობთ 24 საათიან უწყვეტ საბროკერო მომსახურებას. კვალიფიციური და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე თანამშრომლები, თქვენთვის დეტალური კონსულტაციის გაწევის პარალელურად, ასრულებენ საბაჟო პროცედურების მთლიან ჯაჭვს. სურვილის შემთვევაში, მიმდინარე პროცესებთან ერთად, გაწვდიან რეკომენდაციებს სამომავლოდ ტვირთების განბაჟებასთან დაკავშირებული პროცედურული საკითხების  დასაგეგმავადაც, რითაც თქვენს დროს და ენერგიას ზოგავენ.

ჩვენი საქმიანობა მოიცავს უწყვეტ სამუშაო რეჟიმს, რაც გაძლევთ სერვისით სარგებლობის საშუალებას, როგორც შაბათს და კვირას, ისე ოფიციალურ უქმე დღეებში 24 საათის განმავლობაში.