შიდა გადაზიდვები – კარიდან კარამდე სერვისი

შიდა გადაზიდვები – კარიდან კარამდე სერვისი

კომპანია „ლასარე“ გთავაზობთ საექსპორტო, საიმპორტო და სატრანზიტო ტვირთების შიდა გადაზიდვის მომსახურებას პრინციპით „კარიდან კარამდე“.

სერვისი „კარიდან კარამდე“ გულისხმობს უშუალოდ გამოგზავნის წერტილიდან დანიშნულების წერტილამდე ტვირთის მიწოდებას.

მომსახურება მოიცავს:

  • ჩვენი გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მიერ სასურველი გადამზიდი კომპანიის და მარშრუტის მოძიებას;
  • კვალიფიციური მუშაკების მიერ ტვირთის შეფუთვას, მარკირებას და გადასაზიდად მომზადებას;
  • სატვირთო ტერმინალით მომსახურებას;
  • გადასაზიდი ტვირთის ავტოტრანსპორტით უსწრაფეს მიწოდებას მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ახლომდებარე აეროპორტამდე ან სხვა დანიშნულების წერტილამდე;
  • ნებისმიერი კატეგორიის ტვირთის დაზღვევას სპეციალურად გადაზიდვებისათვის მორგებული პროგრამით;
  • სრულ საინფორმაციო მომსხურებას საექსპორტო, საიმპორტო და სატრანზიტო ტვირთებთან, ტვირთის შენახვასთან, ლოჯისტიკასთან, სატერმინალო მომსახურებასთან დაკავშირებით;

ძირითადი ტვირთის გარდა ვამუშავებთ ყველა სახის ტვირთებს ძვირფასი, ცოცხალი, მალფუჭებადი, სახიფათო და სპეციფიკური (ზომა-წონიდან გამომდინარე) ტვირთების ჩათვლით.

გამოცდილი სერტიფიცირებული სპეციალისტები უზრუნველყოფენ უსაფრთხო ხარისხიან მომსახურებას.