საზღვაო გადაზიდვა

გთავაზობთ პორტიდან პორტამდე გადაზიდვისთვის ყველა საჭირო პროცედურის ჩატარებას, გემის დაფრახტვას, საკონტეინერო გადაზიდვას, ნაყარი ტვირთების ტრანსპორტირებას. ჩვენ მრავალი წელია ვთანამშრომლობთ საზღვაო გადაზიდვის სფეროში მოღვაწე საერთაშორისო კომპანიებთან, გაწევრიანებული ვართ ერთ-ერთ უდიდეს ქსელში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავაგზავნოთ და მივიღოთ ტვირთები მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტიდან.