მულტიმოდალური ტრანსპორტირება

გთავაზობთ მულტიმოდალურ ტრანსპორტირებას, რაც გულისხმობს გადაზიდვის დროს ორი ან მეტი სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებას , ჩამოსული, გასაგზავნი და სატრანზიტო საავიაციო,საზღვაო და სარკინიგზო ტვირთების მიწოდებას სახმელეთო გზით როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიოს მაშტაბით.