ლუფთგანზა კარგო iCAP სისტემაზე გადავიდა

ლუფთგანზა კარგო გადავიდა ახალ iCAP სისტემაზე და თბილისიდანაც დაიწყო წარმატებით ფუნქციონირება ამ სისტემაში.